Big Typhoon ไต้ฝุ่นลูกใหญ่
เรื่องย่อ :

Big Typhoon ไต้ฝุ่นลูกใหญ่ พายุใต้ฝุ่นลูกใหญ่ได้ก่อตัวขึ้นในมหาสุมทรและมุงตรงมาใจกลางเมืองหลวงด้วยความเร็ว เหล่าผู้คนต้องหลบหนีเอาตัวรอดจากมหันตภัยครั้งนี้ได้หรือไม่

หนังแนะนำ