The fate of reunion นางพญางูขาวภาคอดีตชาติ
เรื่องย่อ :

The fate of reunion นางพญางูขาวภาคอดีตชาติ เรื่องราวของ เมื่อหลายพันปีก่อน งูเขียวค่อยๆ รู้แจ้งภายใต้ Daoqing และต้องการอยู่กับ Daoqing อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความหลงใหลใน Daoqing ทำให้ Daoqing เข้าสู่ความทุกข์ยากของการกลับชาติมาเกิดและเสียชีวิตไปตลอดชีวิต เพื่อแก้ไขหายนะของ Daoqing งูเขียวได้ค้นหาการกลับชาติมาเกิดของ Daoqing มาหลายร้อยปี

หนังแนะนำ